Емоційна сфера дітей ОВЗ. емоційний дитина


Виховання дошкольника, Вітрянка у дітей, Обдаровані діти, Розвиток дитини / Четверг, Декабрь 8th, 2016

Стаття по темі:
Особливості розвитку особистості та емоційно-вольової сфери дітей з дитячим церебральним паралічем

Особливості розвитку особистості

І емоційно-вольової сфери дітей з дитячим церебральним паралічем

Розвиток особистості у дітей з ДЦП в більшості випадків проходить вельми своєрідно, хоча за тими ж законами, що і розвиток особистості нормально розвиваються дітей. Специфічні особливості формування емоційно-вольової сфери дітей з церебральним паралічем можуть бути обумовлені двома факторами:

 • Біологічними особливостями, пов’язаними з характером захворювання;
 • Соціальними умовами — виховання і навчання дитини в сім’ї та

Іншими словами, на розвиток і формування особистості дитини, з одного боку, істотно впливає його виняткове становище, пов’язане з обмеженням руху й мови; з іншого боку — відношення родини до хвороби дитини, навколишнє його атмосфера. Тому завжди потрібно пам’ятати про те, що особистісні особливості дітей, які страждають на ДЦП, — результат тісної взаємодії цих двох факторів.

За емоційно-вольовим проявам дітей з ДЦП умовно можна розділити на дві групи. В одному випадку діти з підвищеною збудливістю, надмірною чутливістю до всіх зовнішніх подразників. Зазвичай ці діти розгальмовані, метушливі, неспокійні, схильні до спалахів дратівливості, впертості. Ці діти емоційна лабільність: то вони надмірно гучні, веселі, то раптом стають млявими, плаксивими, дратівливими. Схильність до коливань настрою часто поєднується з інертністю емоційних реакцій. Так, почавши плакати або сміятися дитина не може зупинитися. Порушення поведінки можуть проявлятися у вигляді рухової расторможенности, агресії, реакції протесту по відношенню до оточуючих, посилюючись в новій для дитини обстановці і при втомі. Порушення поведінки відзначаються не у всіх дітей церебральним паралічем.

У більш численної групи дітей процес гальмування переважає над процесом порушення. Такі діти відрізняються пасивністю, безініціативність, нерішучістю, загальмованістю. Будь-яка ситуація вибору ставить їх в глухий кут. Їх діям властива млявість, повільність. Ці діти важко звикають до нової обстановки, не можуть адаптуватися в умовах, що змінюються, з великими труднощами налагоджують контакти з новими людьми. У даній категорії дітей відзначаються такі порушення особистісного розвитку, як знижена мотивація до діяльності, страхи пов’язані з пересуванням, падінням, сном і спілкуванням. У момент страху у них спостерігаються фізіологічні зміни (збільшення частоти пульсу і дихання, підвищується м’язовий тонус, з’являється піт, посилюються слинотеча і гіперкінези). Вони прагнуть до обмеження соціальних контактів. Причиною цих порушень найчастіше є гиперопікою виховання дитини і реакція на фізичний дефект.

Майже у всіх дітей з ДЦП проявляється особистісна незрілість, яка виражається в наївності суджень, слабкою орієнтованості в побутових і практичних питаннях життя. Легко формуються утриманські установки, нездатність і небажання до самостійної практичної діяльності. Виражені труднощі соціальної адаптації сприяють формуванню таких рис особистості, як боязкість, сором’язливість, невміння постояти за свої інтереси. Це поєднується з підвищеною чутливістю, уразливістю, замкнутістю, вразливістю.

Узагальнивши вищевикладене, можна відзначити, що психічний розвиток дитини з церебральним паралічем характеризується порушенням формування пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери та особистості. Тому перед фахівцями, які працюють з дітьми даної категорії, постає важливе завдання — надання психолого-педагогічної та соціальної допомоги в профілактиці і корекції цих порушень.

По темі: методичні розробки, презентації та конспекти

«Психокорекційна робота по преодаление порушень особистості та особистісного спілкування у дітей з мовною патологією» Порушення мови — досить поширене явище не тільки серед дітей, але і с.

Презентація Розвиток виразною зв’язного мовлення і емоційно-вольової сфери у дошкільників з ОНР.

«Гармонізація інтелектуального і емоційного-вольового розвитку у дошкільнят з ОВЗ через прилучення до витоків російської народної культури» Автори: Гусенкова Н. І. Жукова М. А. Дьяченко Т. Т.

Затримка в розвитку інтелектуальної та емоційної-вольової сфери у дітей з ОВЗ призводить до ускладнень в прищепленні у них соціальних норм і правил поведінки в соціумі. Гармонізація індивідуального тру.

«Гармонізація інтелектуального і емоційного-вольового розвитку у дошкільнят з ОВЗ через прилучення до витоків російської народної культури» Автори: Гусенкова Н. І. Жукова М. А. Дьяченко Т. Т.

Затримка в розвитку інтелектуальної та емоційної-вольової сфери у дітей з ОВЗ призводить до ускладнень в прищепленні у них соціальних норм і правил поведінки в соціумі. Гармонізація індивідуального тру.

«Гармонізація інтелектуального і емоційного-вольового розвитку у дошкільнят з ОВЗ через прилучення до витоків російської народної культури» Автори: Гусенкова Н. І. Жукова М. А. Дьяченко Т. Т.

Затримка в розвитку інтелектуальної та емоційної-вольової сфери у дітей з ОВЗ призводить до ускладнень в прищепленні у них соціальних норм і правил поведінки в соціумі. Гармонізація індивідуального тру.

Розвиток особистості у дітей з ДЦП в більшості випадків проходить вельми своєрідно, хоча за тими ж законами, що і розвиток особистості нормально розвиваються дітей. Специфічні особливості формування.

ІНДИВІДУАЛЬНО корекційно — РОЗВИВАЮЧА РОБОТА З РОЗВИТКУ УВАГИ І емоційно — Вольова СФЕРИ У ДІТЕЙ З ОВР.

Корекційна спрямованість занять проявляється у виправленні порушених вищих психічних функцій, пов’язаних з органічними дефектами вихованців, а також їх особистісних особливостей (емоційно.

Розвиток емоційної сфери у молодших школярів з ОВЗ. Заняття 2. Радість.

Тип проекту: для школярів

Класи: 1 клас, 2 клас, 3 клас, 4 клас, 5 клас

Розділи: Корекційна педагогіка (психологія), Корекційна педагогіка (для дітей з обмеженими можливостями)

Викладач: Лісіна Катерина Михайлівна — педагог — психолог

Освітня установа: ГОУ С (К) Ш № 7 Красносільського району м Санкт-Петербурга

Додано: четвер, 15.08

ТЕМА: Розвиток емоційної сфери у молодших школярів з ОВЗ.

Актуальність: Моральний розвиток і виховання дитини необхідно починати з розвитку емоційної сфери.

Емоційна сфера в учнів молодших класів з ОВЗ (ЗПР, легка ступінь розумової відсталості) характеризується незрілістю і недорозвиненням. У них спостерігається відставання в розвитку емоцій, найбільш вираженими проявами якого є емоційна нестійкість, лабільність, легкість зміни настроїв і контрастних проявів емоцій. Вони легко і часто невмотивовано переходять від сміху до плачу і навпаки.

Зазначається толерантність до фрустрірующім ситуацій. Незначний привід може викликати емоційне збудження і навіть різку афективну реакцію, неадекватну ситуації. Така дитина то проявляє доброзичливість по відношенню до інших, то раптом стає злим і агресивним. При цьому агресія спрямовується не на дію особистості, а на саму особу.

Нерідко в учнів молодших класів відзначається стан занепокоєння, тривожність.

Діти схильні до полярним, позбавленим тонких відтінків емоцій. Їх емоції поверхневі, нестійкі, схильні до швидким і різким змінам.

Недорозвинення емоційної сфери проявляється в гіршому порівняно з нормально розвиваються дітьми розумінні емоцій як чужих, так і власних. Успішно орієнтуються тільки конкретні емоції. Істотні труднощі викликає розуміння емоційних станів зображених на картинці персонажів. Ще гірше орієнтуються власні емоційні стани. Вони недостатньо співвідносять руху і жести персонажів картини з внутрішнім станом, переданим цими рухами. Допускають неточності, спотворення при тлумаченні міміки персонажів, неправильно визначають складні переживання, зводячи їх до більш простим.

Учні початкових класів корекційної школи слабо контролюють свої емоційні прояви, а часто і не намагаються цього робити.

Емоції, особливо позитивні, визначають ефективність навчання, виховання і спілкування дитини. Формування емоційної сфери є найважливішою складовою особистості дитини і забезпечує необхідну соціально-психологічну адаптацію в навколишньому світі.

Настрій — стійке переживання будь-яких емоцій протягом порівняно тривалого відрізка часу.

Почуття — вища, культурно обумовлена стійка в часі емоція людини, пов’язана з деяким соціальним об’єктом і має для нього особистісне значення.

Емоції — реакції людини на впливи внутрішніх і зовнішніх подразників, що мають яскраво виражену суб’єктивну забарвлення, зазвичай носять ситуативний характер і висловлюють оцінку особистістю певної ситуації, пов’язаної із задоволенням потреб людини в даний момент.

Проект призначений для роботи з учнями молодших корекційних класів. Складається з циклу занять з розвитку емоційної сфери, кожне заняття присвячене окремій темі (радість, гнів, подив, страх…).

Мета занять: сприяння оволодінню навичкам управління своєю емоційною сферою: розвиток у дітей здатності розуміти, усвідомлювати свої і чужі емоції, правильно їх висловлювати і повноцінно переживати.

Мета заняття «Радість»: ознайомлення дітей з емоцією радості.

 • Навчити дітей розпізнавати почуття, емоцію радості.
 • Розширити уявлення дітей про емоції радості.
 • Ознайомити дітей зі схематичним зображенням емоції радості.
 • Фіксувати увагу дитини на чужих проявах емоцій;
 • Аналіз і словесний опис проявів емоції радості;
 • Розвивати творчу уяву.
 • Сприяти збагаченню емоційної сфери дитини;
 • Сприяти розвитку емоційної саморегуляції і позитивних взаємовідносин з оточуючими.
 • Бесіди, спрямовані на знайомство з різними емоціями, почуттями, настроями.
 • Ігри-вправи.
 • Малювання емоцій, настроїв.
 • Вправи на релаксацію ( «Подорож на хмарі», «Сонячний зайчик»).
 • Предмет роботи: емоційна сфера в учнів молодших класів з ОВЗ.

  Контингент: учні 2-4 класів (VII, VIII виду) у віці 8-11 років.

  Умова реалізації уроку:

  Форма роботи . групові заняття (3-5 чоловік).

  Тривалість заняття: 40 хвилин (1 академ. Год).

  Щоб уникнути перевтоми дітей, заняття можливо скоротити, змінити послідовність частин, відповідно до настрою дітей.

  «Игротерапия в розвитку емоційної сфери дітей — інвалідів та дітей з ОВЗ»

  Зміст проектної ідеї:

  Соціальна підтримка сімей з дітьми — інвалідами та дітьми з ОВЗ для забезпечення максимально можливого розвитку таких дітей в умовах сімейного виховання, їх соціалізації, підготовки до самостійного життя і інтеграції в суспільство:

  — Формування пізнавального інтересу дітей до навколишньої дійсності засобами ігротерапії;

  — Зміцнення власного Я дитини, розвиток почуття самоцінності;

  — Розвиток здатності емоційної саморегуляції;

  — Відновлення довіри до дорослих і однолітків, оптимізація відносин в системах Дитина — дорослі, Дитина — інші діти;

  — Корекція і профілактика поведінкових відхилень.

  Користувачами результатів Проекту є 20 сімей Ракитянського району, які виховують дітей — інвалідів та дітей з ОВЗ.

  Є група з 20 сімей, які виховують дітей — інвалідів та дітей з ОВЗ і особливими потребами в розвитку, яких не можуть включити в наявні освітні програми внаслідок тяжкості і складності порушень розвитку або розладів поведінки, що призводять до соціальної дезадаптації. Діти зазначених категорій потребують особливого індивідуально-орієнтованому підході, що включає підтримку їх особистісного розвитку, оптимізацію батьківсько-дитячої взаємодії, подолання психогенних порушень. А здійснення ігрових програм, орієнтованих на цю категорію дітей та підлітків є важливою складовою частиною програм щодо соціально-педагогічної реабілітації дітей — інвалідів. Єдність розвиваючих можливостей гри для формування особистості дитини — інваліда здійснюється, по-перше, засобами розумної організації різнобічної ігрової діяльності, доступної кожній дитині з урахуванням ступеня і виду його інвалідності, по-друге, шляхом здійснення спеціальних ігрових програм, що мають як загальнорозвиваючих, так і спеціалізований характер ігротерапії.

  Проектом передбачено також проведення досугово-ігрових програм і театралізованих вистав, які спеціально орієнтовані на організацію ігрового поведінки дітей — інвалідів.

  Ефект від реалізації проектної ідеї:

  Попередження розвитку у дітей нервово-психічних патологій (зняття болючого внутрішньої напруги, фрустрації, підвищеної тривожності, пом’якшення почуття недовіри до світу, ворожості до оточуючих).
  Корекція поведінкових проблем.
  Розвиток творчого потенціалу.

  Планована вартість реалізації проектної ідеї і передбачуваний джерело фінансування:

  Опис дій, необхідних для реалізації проектної ідеї:

  Формування нормативно — правової документації щодо реалізації Проекту.
  Формування групи учасників Проекту з числа сімей, які виховують дітей — інвалідів та дітей з обмеженими можливостями здоров’я.
  Розробка і реалізація програм, методик і технологій, заснованих на принципах інтеграції, гармонізації, ресурсності і абилитации для батьків дітей — інвалідів.
  Організація занять для дітей — інвалідів та дітей з обмеженими можливостями здоров’я з подолання соціальної дезадаптації.
  Узагальнення підсумків роботи по реалізації Проекту Игротерапия в розвитку емоційної сфери дітей — інвалідів та дітей з ОВЗ.

  Рівень реалізації: Регіональний