Індивідуальні характеристики емоційної сфери дітей. емоційний дитина


Емоційний дитина, Поделки для дітей, Творчий дитина / Среда, Август 17th, 2016
Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...
Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...
Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…
Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...
Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...

Содержание:

Вплив індивідуальних особливостей на розвиток особистості і спілкування дітей дошкільного віку

Кістяк Т. В.

Московський педагогічний державний університет

У сучасній психології проблема психодинамических якостей особистості є однією з найбільш складних і малодосліджених, хоча без вирішення цієї проблеми неможливо об’єктивне розуміння шляхів формування особистості і процесу особистісного зростання, а також розробка методів корекції відхилень, що виникають в процесі розвитку особистості.

Провідними вітчизняними і зарубіжними психологами доведено, що вроджені психодинамические якості визначають індивідуальний шлях розвитку особистості і є основою для формування індивідуального стилю діяльності та спілкування. Саме ці стилі забезпечують гармонійний розвиток особистості, успішність процесу соціалізації, що набуває особливого значення в наш час, коли активність, самостійність, вольові риси характеру стають запорукою повноцінного життя людини в суспільстві.

Незважаючи на всю важливість проблеми психодинамических якостей, дана проблема є практично неразработанной в сучасній психології. Погляди психологів на проблему психодинамических особливостей складають широкий спектр уявлень від визнання психодинамічних властивостей, що визначають всі інші властивості особистості (така точка зору Г. Айзенка) до визнання байдужості даних властивостей по відношенню до особистості (школа А. Н. Леонтьева і школа Б. М. Теплова). Між цими двома полюсами розташовуються найрізноманітніші погляди психологів на цю проблему. У теорії Г. Айзенка досліджується співвідношення між трьома психодинамическими властивостями: екстраверсія, нейротизм (емоційною стабільністю) і психотизма (ступенем реактивності). На думку Г. Айзенка, психодинамические властивості складають генотипическое ядро ​​кожного властивості особистості.

У. Шелдон розглядав психодинамические якості як певний рівень особистості вище фізіологічних функцій і нижче придбаних переконань.

Р. Кеттел поставив психодинамические якості в один ряд з іншими якостями особистості, що знайшло відображення в створеній ним багатофакторної концепції особистості, де психодинамические якості — одні з багатьох інших.

Представники гуманістичної психології Г. Олпорт, К. Роджерс, А. Маслоу розглядають властивості темпераменту в двох планах:

 • Як сирий матеріал, на основі якого формується особистість;
 • Як експресивні прояви інших властивостей особистості.
 • На відміну від зарубіжних теорій, вітчизняна психологія основою особистості вважає систему диспозицій, відносин, установок, що визначають спрямованість особистості. У руслі традицій школи І. П. Павлова властивості темпераменту розглядаються як обумовлені властивостями загального типу нервової системи.

  У школі Л. С. Виготского і А. Н. Леонтьева дослідження особистості ведуться поза зв’язком з вивченням властивостей темпераменту. А. Н. Леонтьев, грунтуючись на принципі соціальної детермінації особистості, вважав, що властивості темпераменту є лише необхідними передумовами розвитку особистості, проте в руслі даної школи питання про роль і значення властивостей темпераменту не ставиться і не вирішується.

  На загальному положенні про різну детермінації спрямованості особистості і властивостей темпераменту грунтуються уявлення про темперамент, що розробляються в школі Б. М. Теплова — В. Д. Небиліцина, як про ізольованою структурі поза зв’язком з властивостями особистості.

  Дещо інше уявлення про сутність і роль властивостей темпераменту ми знаходимо у С. Л. Рубінштейна і В. Н. Мясіщева, які вважають властивості темпераменту властивостями особистості, що характеризують її динамічну сторону. У розгляді проблеми властивостей темпераменту ці вчені дотримуються принципу подвійного детермінації даних властивостей властивостями загального типу нервової системи і змістовною характеристикою особистості, проте механізм такої подвійної детермінації залишається неясним.

  Найпоширеніша точка зору на проблему психодинамічних властивостей у вітчизняній психології — розгляд властивостей темпераменту одночасно в двох планах: 1) як одна з властивостей особистості; 2) як природну основу особистості. Однак слабким місцем даної теорії є розгляд особистості як суми мотивів, відносин, властивостей темпераменту, характеру і т. Д.

  Узагальнюючи все вищесказане, можна зробити висновок про те, що і вітчизняні, і зарубіжні психологи якщо і визнають наявність залежності між властивостями особистості і темпераменту, то вказують на її безпосередність. Якщо ж ця залежність відсутня, то значить, між цими двома категоріями властивостей немає ніякого зв’язку.

  Принципово інша точка зору з даного питання представлена ​​в теорії В. С. Мерліна, який розглядає психодинамические властивості в опосередкованих і багатозначних зв’язках з іншими фізіологічними і психологічними властивостями. В. С. Мерлін підкреслює обумовленість психодинамічних властивостей біохімічними особливостями організму за посередництвом нервової системи. Психодинамические якості висловлюють реактивність особистості і конкретність включеності особистості в діяльність. До числа психодинамических якостей відносяться екстраверсія, екстрапунітівность, тривожність, імпульсивність, пластичність, емотивність.

  Завданням нашого дослідження є вивчення ролі різних психодинамических властивостей у розвитку особистості дитини.

  Для вивчення індивідуальних особливостей особистості нами використовувалися такі методики:

 • Методика Десять відмінностей
 • Експериментальне дослідження установки
 • Спостереження за емоційністю дітей
 • Восьми колірної тест Люшера.
 • Для дослідження рівня розвитку соціальних емоцій нами використовувалися проектні рисункові тести Найкрасивіше — Самое негарне, Самое добре — Самое зле.

  Дослідження структури особистості проводилося за допомогою тесту дитячої апперцепції САТ, фрустрационной методики Розенцвейга, проективних рісуночних тестів Будинок. Дерево. Людина, Малюнок неіснуючої тварини, дитячого опитувальника Айзенка.

  Дані методики, на наш погляд, діагностують різні сторони особистості дитини (індивідуальні особливості, рівень розвитку соціальних емоцій, особливості емоційної сфери), що забезпечує можливість комплексного підходу до досліджуваної проблеми.

  Попередній аналіз результатів дослідження показав, що в дошкільному віці пріоритетного значення набуває емотивність, яка сприяє виробленню індивідуального стилю спілкування. Допомагають соціалізації такі якості, як пластичність і імпульсивність. Високий рівень соціалізації, пластичність і імпульсивність, в якійсь мірі можуть скорегувати недолік емоційності. В ході нашого дослідження також з’ясувалося, що різні психодинамические якості практично не корелюють між собою, і їх набір абсолютно індивідуальний. Також ми припускаємо, що на підставі базових психодинамічних властивостей (імпульсивність, пластичність, емотивність) можуть бути передбачені більш складні якості, що мають відношення до особистості: товариськість-нетовариськість, агресивність, тривожність. В ході нашого дослідження з’ясувалося, що значення різних психодинамічних властивостей змінюється в залежності від віку і психічного процесу. На розвиток спілкування в дошкільному віці, за нашими даними, основний вплив має емотивність. Також в якості пріоритетних для психічного розвитку можна виділити такі якості, як пластичність і імпульсивність. Також виявилося, що відхилення в процесі особистісного розвитку головним чином пов’язані з наявністю таких психодинамічних якостей, як ригідність і рефлексивність, причому емоційність в поєднанні з названими якостями може лише погіршувати загальний стан дитини.

  Порівняльна характеристика емоційної сфери здорових школярів та дітей з поліноз у віці 11-17 років Comparative characteristics of emotional condition of healthy schoolchildren and children with pollinosis at the age of 11-17 years Текст наукової статті за фахом Медицина і охорона здоров’я

  автори

  • Мурадова Ольга Ісламовна
  • Намазова-баранова Л. С.
  • Торшхоева Р. М.
  • Каркашадзе Г. А.
  • Мазурова Н. В.

  інші автори

  Випуск № 2 / том 11/2012

  • Поліноз,
  • ЗДОРОВІ ШКОЛЯРІ,
  • Опитувальник Спілбергера-ХАНІНА,
  • Поліноз,
  • Хронічне болюче соматичне розлад,
  • ЗДОРОВИЙ ШКОЛЯРІ,
  • СПІЛБЕРГ-Ханіна АНКЕТА

  Анотація
  наукової статті з медицини та охорони здоров’я, автор наукової роботи — Мурадова Ольга Ісламовна, Намазова-баранова Л. С. Торшхоева Р. М. Каркашадзе Г. А. Мазурова Н. В.

  У статті представлені результати порівняльної характеристики емоційної сфери здорових школярів та дітей з поліноз у віці 11-17 років за допомогою опитувальника Спілбергера-Ханіна на базі комп’ютерного психофізіологічного комплексу КПФК-99 «Псіхомат». У дослідження було включено 175 здорових школярів та 46 хворих на поліноз у віці від 11 до 17 років. В процесі обстеження не було виявлено достовірної різниці в реактивної тривожності у дітей з поліноз і здорових школярів. Показано вплив полінозу і супутньої патології (бронхіальної астми) на особистісну тривожність хворих дітей в порівнянні зі здоровими школярами. Виявлено, що в контрольній групі всі школярі, що потрапили в зону високої тривожності (3%), — це 17-річні підлітки.

  Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...
  Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...
  Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…
  Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...
  Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...

  Абстрактний 2012 рік, спеціальність ВАК — 14.00.09, автор — Ольга Мурадова Ісламовна, Намазова-Баранова Л. С. Torshhoeva RM Каркашадзе Г. А. Мазурова Н. В.

  Порівняльна характеристика емоційного стану здорових школярів та дітей з поліноз у віці 11-17 років була проведена з опитувальника Спілберга-Ханін на основі комп’ютерного психофізіологічного комплекс-99 хронічне болюче соматичне розлад «Psichomat». Сто сімдесят п’ять здорових школярів та 46 дітей з поліноз у віці 11-17 років були включені в дослідження. Ніякої суттєвої різниці в реактивної тривожності між дітьми з поліноз і здорових дітей виявлено не було. Було показано, що поліноз (в 35% значно) і супутніх захворювань, таких як бронхіальна астма (у 57) істотного впливу на тривожності особистості, в порівнянні зі здоровими дітьми (значна тривога особистість була виявлена ​​в 3% випадків). Було виявлено, що всі діти з контрольної групи з високим рівнем тривожності (3%) були 17-річні підлітки.

  Наукова стаття за фахом Педіатрія з наукового журналу Питання сучасної педіатрії, Мурадова Ольга Ісламовна, Намазова-баранова Л. С. Торшхоева Р. М. Каркашадзе Г. А. Мазурова Н. В.

  Скопіюйте отформатированную бібліографічне посилання через буфер обміну або перейдіть по одній з посилань для імпорту в Менеджер бібліографії.

  Мурадова Ольга Ісламовна, Намазова-баранова Л. С. Торшхоева Р. М. Каркашадзе Г. А. Мазурова Н. В. Порівняльна характеристика емоційної сфери здорових школярів та дітей з поліноз у віці 11-17 років // ВСП. 2012. №2. URL: http: // cyberleninka. ru / article / n / sravnitelnaya-harakteristika-emotsionalnoy-sfery-zdorovyh-shkolnikov-i-detey-s-pollinozom-v-vozraste-11-17-let (дата звернення: 17.09).

  Мурадова Ольга Ісламовна et al. Порівняльна характеристика емоційної сфери здорових школярів та дітей з поліноз у віці 11-17 років Питання сучасної педіатрії 11 (2012). URL: http: // cyberleninka. ru / article / n / sravnitelnaya-harakteristika-emotsionalnoy-sfery-zdorovyh-shkolnikov-i-detey-s-pollinozom-v-vozraste-11-17-let (дата звернення: 17.09).

  Мурадова Ольга Ісламовна, Намазова-баранова Л. С. Торшхоева Р. М. Каркашадзе Г. А. Мазурова Н. В. (2012). Порівняльна характеристика емоційної сфери здорових школярів та дітей з поліноз у віці 11-17 років. Питання сучасної педіатрії URL: http: // cyberleninka. ru / article / n / sravnitelnaya-harakteristika-emotsionalnoy-sfery-zdorovyh-shkolnikov-i-detey-s-pollinozom-v-vozraste-11-17-let (дата звернення: 17.09).

  Скопіюйте отформатированную бібліографічне посилання через буфер обміну або перейдіть по одній з посилань для імпорту в Менеджер бібліографії.

  Мурадова Ольга Ісламовна, Намазова-баранова Л. С. Торшхоева Р. М. Каркашадзе Г. А. Мазурова Н. В. Порівняльна характеристика емоційної сфери здорових школярів та дітей з поліноз у віці 11-17 років // ВСП. 2012. №2 С.112-116.

  Мурадова Ольга Ісламовна et al. Порівняльна характеристика емоційної сфери здорових школярів та дітей з поліноз у віці 11-17 років Питання сучасної педіатрії 11 (2012).

  Мурадова Ольга Ісламовна, Намазова-баранова Л. С. Торшхоева Р. М. Каркашадзе Г. А. Мазурова Н. В. (2012). Порівняльна характеристика емоційної сфери здорових школярів та дітей з поліноз у віці 11-17 років. Питання сучасної педіатрії

  Методи дослідження емоційної сфери школярів

  Подібні документи

  Методологія організації ігрової діяльності. Загальна характеристика емоційної сфери молодших школярів, несприятливі емоційні стани. Програма ігрового тренінгу розвитку емоційної сфери школярів в навчально-виховному процесі.

  Дипломна робота, доданий 29.05

  Розгляд сутності поняття емоційна сфера особистості, а також її розвитку в онтогенезі. Виявлення особливостей психічного стану дітей з труднощами в навчанні. Визначення засобів розвитку емоційної сфери зазначених молодших школярів.

  Курсова робота, доданий 16.07

  Поняття людських емоцій і вивчення їх функцій. Особливості емоційної сфери особистості в підлітковому віці. Характеристика тривожності і проведення емпіричного дослідження емоційної сфери підлітків. Значення емоцій в житті дитини.

  Контрольна робота, доданий 01.06

  Проблема емоційної сфери дітей дошкільного віку у вітчизняній літературі. Аналіз психологічної літератури по вивченню проблеми комп’ютерних ігор. Організація дослідження впливу комп’ютерних ігор на формування емоційної сфери у дітей.

  Курсова робота, доданий 18.08

  Феномен уяви як психічного і пізнавального процесу і необхідного елемента творчої діяльності людини. Види уяви і їх характеристика. Переважання середнього і низького рівня розвитку уяви у глухих і слабочуючих дітей.

  Курсова робота, доданий 22.10

  Науково-методична основа інтерпретації проективних рісуночних методик. Поняття емоційної сфери дитини. Відображення в малюнках дітей індивідуальних особливостей і емоційно сфери особистості. Методика і техніка проведення психологічних тестів.

  Курсова робота, доданий 01.03

  Розвиток емоцій в онтогенезі. Тривожність як прояв емоційної сфери та властивість темпераменту. Характеристика емоційної сфери дітей, тест Будинок. Дерево. Людина. Поведінка учнів з вираженими властивостями тривожності, ригідності, екстраверсії.

  Дипломна робота, доданий 21.09

  Психологічні підходи до поняття емоційної сфери особистості. Проведення психологічної оцінки особистісної тривожності молодших школярів з неповних сімей. Виявлення зв’язку між рівнем особистісної тривожності і життєвими обставинами дитини.

  Курсова робота, доданий 26.12

  Поняття емоційна сфера особистості, її розвиток в онтогенезі. Причини затримки психічного розвитку дітей. Особливості емоційної сфери молодших школярів з труднощами у навчанні, характеристика засобів, підходів і принципів її розвитку.

  Курсова робота, доданий 11.01

  Проблема вивчення і особливості особистості не чують. Організація їх практичної діяльності, вправи на тренування уваги. Недолік розвитку сенсорно-перцептивної сфери, уявлень і пам’яті, мислення та уяви глухих дітей.

  Реферат, доданий 30.06

  Зміст поняття емоційної сфери дітей та її характеристики. Особливості спілкування однолітків в дошкільному навчальному закладі. Методики дослідження міжособистісних відносин і емоційної структури групи старшого дошкільного віку.

  Курсова робота, доданий 27.01

  Психологічні аспекти вивчення внутрішньої картини хвороби. Проблема алкоголізму в контексті дослідження самосвідомості. Особливості самосприйняття та міжособистісного сприйняття хворих на алкоголізм. Емпіричне дослідження емоційної сфери.

  Дипломна робота, доданий 30.10

  Емоції як механізм регуляції поведінки особистості. Види емоцій: афекти, пристрасті, емоції, настрої, почуття і стрес. Емоційна сфера особистості молодших школярів як об’єкт дослідження в психології. Вікові особливості емоційно-вольової сфери.

  Курсова робота, доданий 29.03

  Загальна характеристика психологічного розвитку дітей. Особливості розвитку емоційної сфери дітей раннього віку. Вплив стилю взаємодії з дитиною в сім’ї, наявність або відсутність у нього братів і сестер на розвиток його емоційної сфери.

  Курсова робота, доданий 04.07

  Вивчення психолого-педагогічних особливостей формування та розвитку емоційної сфери та міжособистісного спілкування в молодших школярів. Причини виникнення тривожності та особливості її прояву, емоційні особливості формування особистості.

  Дипломна робота, доданий 20.05

  Теоретична інтерпретація емоцій в зарубіжній психології. Погляди і теорії вітчизняних психологів. Розвиток афективної сфери у дітей шкільного віку. Особливості емоційної сфери розумово відсталого дитини. Емоції.

  Курсова робота, доданий 14.12.2006

  Особливості міжособистісних відносин слабочуючих школярів. Діагностика та корекція міжособистісних відносин слабочуючих школярів з порушенням інтелекту. Оцінка ефективності корекційних занять як способу корекції міжособистісних відносин.

  Дипломна робота, доданий 07.02

  Характеристика психологічного розвитку дітей раннього віку. Роль спілкування з дорослими в розвитку дитини раннього віку, вплив братів і сестер на розвиток емоційної сфери. Дослідження розвитку емоційної сфери дітей раннього віку.

  Курсова робота, доданий 22.07

  Психологічна характеристика і виявлення особливостей міжособистісних відносин слабочуючих дітей старшого дошкільного віку. Експериментальне дослідження міжособистісних відносин у дітей з порушеним слухом: методика, результат і рекомендації.

  Курсова робота, доданий 08.04

  Емоційна сфера особистості. Феномен емоційної стійкості і контроль вираження своїх емоцій. Структурні принципи видів категорії рис особистості і виявлення їх емпіричним шляхом. Емпіричне дослідження емоційної сфери киберспортсменов.

  Курсова робота, доданий 08.11