Особливості роботи з дітьми ЗПР Препарати і ліки


Про все / Вторник, Январь 17th, 2017
Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...
Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...
Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…
Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...
Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...

Особливості роботи з дітьми ЗПР Препарати і ліки

Стаття з логопедії (2 клас) на тему:

Співвідношення мови і мислення на етапах розвитку дитини можна розглядати в різних аспектах.

Перш за все постає питання: Яким чином інтелектуальний розвиток дитини впливає на процес мовного розвитку? Відповідаючи на це питання, можна виділити три основні етапи когнітивних передумов розвитку мовлення.

1. Рівень інтелектуального розвитку дитини відбивається на рівні семантики, що лежить в основі висловлювання.

Відомо, що за допомогою мови дитина висловлює свої уявлення про навколишню дійсність. Природно, що дитина нездатний використовувати ту чи іншу мовну форму, якщо не розуміє її значення. Тому дитина спочатку засвоює мовні форми, прості з точки зору семантики, доступні свідомості дитини, що відповідають рівню його інтелектуального розвитку. Наприклад, спочатку він використовує в мові твердження, а потім засвоює умовний спосіб. Раніше дитина позначає в мові розташування, а пізніше використовує позначення часових понять і т. Д.

2. Рівень несформованості розумової діяльності дитини позначається і на можливості засвоєння формально-мовних засобів. Чим простіше і легше мовне оформлення того чи іншого поняття, тим швидше воно засвоюється дитиною. Наприклад, спочатку дитина засвоює безприйменникові конструкції, потім конструкції з приводом.

3. Оволодіння мовою пов’язане з можливостями обробки інформації, з об’ємом короткочасної пам’яті.

Людська мова сприймається або відтворюється в стислі часові терміни. Тому дитина повинна володіти стратегією швидкого програмування і швидкого декодування, дешифрування мовного повідомлення. Засвоєння мови дитиною відбувається з урахуванням його можливостей обробки мовної інформації, що відбивається і на виході мови. Чим об’ємніше інформація, тим важче вона засвоюється і відтворюється в мові.

Особливості організації роботи з дітьми з затримкою психічного розвитку на уроках хімії

Додано: 2012.08.24

Морозова Вілена Володимирівна, вчитель хімії, заступник директора з НВР

У розвитку дітей часто виникають проблеми, які виражаються у відхиленні від загальноприйнятих соціальних вікових очікувань, шкільно-освітніх нормативів успішності, статутних норм. Причини цих відхилень найрізноманітніші: біогенні, психогенні, соціогенні.

На думку Г. К. Селевко, діти з проблемами — це результат складної взаємодії несприятливих умов, помилок у вихованні і прогалин в психічному розвитку дитини [1].

Саме до цієї групи належать діти із затримкою психічного розвитку (ЗПР). Для таких хлопців існують спеціальні (корекційні) класи (школи) VII виду. Однак, щоб відправити дитину в подібного роду клас (школу) необхідно, в першу чергу, згода батьків пройти психолого-медико-педагогічну комісію і потім вже закінчення даної комісії. Навіть маючи всі свідчення для переходу в даний клас, без батьківської згоди зробити це неможливо.

Особливості роботи з дітьми ЗПР Препарати і ліки

В кінцевому рахунку, виходить, що деяка група дітей з ЗПР навчається в загальноосвітніх класах (школах). В результаті чого і виникає перша проблема.

Іноді або через брак відповідного досвіду у педагогів, або при відсутності добре організованою соціально-психологічної служби в школі, вчителі приймають таких дітей як педагогічно запущених. А адже це в корені не вірно. Звідси випливає і друга проблема: намагаємося чогось навчити, змушуємо «зазубрювати», проводимо додаткові заняття, даємо більший обсяг домашніх завдань, а результат тільки очікуваний.

В даному випадку необхідна планомірна, чітко організована корекційно-розвиваюча робота. І одному педагогу в рамках тільки свого предмета з цим не впоратися. Слід залучати і психолога школи, і логопеда, і соціального педагога, і шкільного лікаря, і класного керівника, і бажано, вірніше необхідно, батьків. Але головне, визначити причину неуспішності або неадекватності дитини і тут без кваліфікованого педагога-психолога Вам не обійтися.

В кінцевому рахунку, причина визначена і дитини переводять (визначають) в спеціальний (корекційний) клас VII виду. Природно, що бажано дану процедуру провести ще в початковій школі. З власного досвіду я переконалася, що діти, які навчаються в такому класі з другого року навчання, швидше адаптуються до шкільної програми, більш ефективно працюють на уроках, рівень мотивації до навчання теж підвищується. Учні, які перейшли в даний клас в 5 класі (чого по-доброму не повинно відбуватися, т. Е. В свій час ми їх переглянули) відчувають ряд труднощів і реалізуватися в шкільному навчальному просторі їм важко, т. К. Найдорожче для корекції і психічного розвитку час втрачено.

Основні цілі і завдання корекційно-розвивального навчання.

 • Розвиток загальноінтелектуального умінь: прийомів аналізу, порівняння, класифікації, узагальнення і т. Д.
 • Розвиток пізнавальної активності дітей.
 • Розвитку словникового запасу.
 • Формування і закріплення умінь і навичок.
 • Звичайно, вирішити всі ці завдання одному педагогу на своєму уроці не завжди реально. Але можна виділити ряд напрямків корекційно-розвиваючої роботи, які необхідно використовувати при організації та проведенні уроків:

 • Корекція окремих сторін психічної діяльності:
 • Розвиток зорового сприйняття
 • Розвиток зорової пам’яті та уваги
 • Формування узагальнених уявлень.
 • Розвиток основних розумових операцій:
 • Навичок класифікації
 • Вміння працювати з словесної та письмової інструкції, алгоритму
 • Навичок аналізу.
 • Розвиток різних видів мислення.
 • Корекція індивідуальних прогалин в знаннях.
 • Хімія — досить складна наука. І в той же час на уроках хімії можна (потрібно) в повній мірі реалізувати всі перераховані вище напрямки. Пропоную деякі, перевірені форми та методи роботи, які використовую на уроках хімії в 8 класі спеціального (корекційного) класу VII виду. Дані завдання можна використовувати і для всіх груп учнів, і для погано успішних студентів, і для дітей з ЗПР, які навчаються в загальноосвітніх класах.

  1. Заведіть «Цінну зошит», в якій учні збирають всю довідкову інформацію: формули, визначення, алгоритми складання молекулярних і іонних рівнянь, алгоритми рішення задач, складання формули по валентності, і т. Д. Даною зошитом можна користуватися під час уроку, але і під час самостійної роботи — немає.

  2. Проводьте лабораторні та практичні заняття. Відмовитися від них неможливо, т. К. Саме цей вид роботи — головне джерело мотивації навчання хімії. Щоб полегшити роботу учнів, та й свою, довелося для цього класу самостійно розробити адаптовані зошити для практичних робіт, щоб скоротити час на проведення лабораторного заняття.

  3. Обов’язково перевіряйте домашнє завдання біля дошки з повним розбором.

  4. Не бійтеся задавати використовувати на уроках проблемні ситуації. Потрібно тільки пам’ятати, що питання і ситуації, які ви задаєте, не повинні бути дуже складними. Головне направити хід думок учнів у потрібне русло за допомогою навідних запитань. В результаті учні повинні усвідомити, що відповідь знайшли вони, причому самостійно.

  5. Спонукайте учнів до пошуку власних помилок, їх аналізу і осмислення.

  6. Використовуйте наочний матеріал в повній мірі. В цьому плані дуже добре допомагають електронні підручники і віртуальна хімічна лабораторія. Не намагайтеся пояснити без підтвердження або наочності навіть елементарних, на ваш погляд, понять.

  Особливості роботи з дітьми ЗПР Препарати і ліки

  7. Проводьте диктанти за формулами хімічних сполук: сульфат кальцію, оксид барію, карбонат натрію, оксид сірки (VI). Причому, перший час, необхідно робити перевірку у дошки, працюючи «по ланцюжку».

  8. Використовуйте тестові завдання. В даному випадку дитина якраз бачить відповідь, а не довго і важко його згадує. Але не слід відмовлятися і від традиційних контрольних робіт. Бажано, замінити їх просто на залік.

  9. Використовуйте:

  9.1. різні завдання, які мають практичне застосування отриманих знань.

  * Складіть формули названих в тексті оксидів [2].

  У земній корі — літосфері — знаходяться оксид алюмінію ____________ (глина), оксид кремнію (IV) _________________ (пісок), оксид заліза (III) _______________. Водна оболонка Землі — гідросфера — це оксид водню ____________. У повітрі є оксид вуглецю (IV) ______________ (вуглекислий газ). В результаті господарської діяльності людини утворюється речовини, що забруднюють атмосферу: оксид вуглецю (II) __________ (чадний газ), оксид сірки (IV) _______________ (сірчистий газ), оксид азоту (II) ________ і оксид азоту (IV) __________________.

  * Значення оксиду вуглецю (IV) полягає в тому, що він є:

 • Продуктом дихання і горіння
 • Джерелом розвитку рослин
 • Перешкодою для нормальної тепловіддачі Землі в космічний простір
 • Основою виробництва шипучих напоїв, гасіння пожеж
 • 9.2. завдання з екологічним змістом (http: // www. alchimic. ru).

  * Завдання №1. Добре відомо, що легковий автомобіль забруднює повітря шкідливими викидами: на кожні 10 кілометрів шляху з його вихлопними газами в атмосферу потрапляє 7 моль оксиду вуглецю (II) і 1 моль оксиду азоту (II). Яка маса цих шкідливих речовин потрапить в атмосферу при автомобільної поїздки на дачу, яка розташована в 80 км від дому?

  * Завдання №2. Стічні води хімічного комбінату цілком відповідають санітарним нормам за змістом азотної кислоти (30 мг в 1 л). Розрахуйте масову частку HNO3 в цих стічних водах (при щільності, приблизно рівною 1 г в 1 мл). Скільки азотної кислоти йде в каналізацію з комбінату, якщо обсяг промислових стоків становить щодоби 75 м 3.

  10. Приклади завдань для розвитку уваги і пам’яті:

  10.1. Підкресліть формули оксидів в записаному «тексті» [2]:

  10.2. Підкресліть формули солей.

  10.4. Розділіть перераховані назви і формули в групи:

  Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...
  Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...
  Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…
  Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...
  Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...

  Оксид кальцію, соляна кислота, сульфат барію, гідроксид натрію, карбонат натрію, азотна кислота, гідроксид заліза (II), оксид заліза (II), оксид сірки (IV), фосфат кальцію, гідроксид міді (II)

  10.5. Визначте з’єднання, яке є зайвим в даній групі

  11. Застосовуйте різноманітні завдання на порівняння:

  — Неметалеві властивості більше виражені у Про або S

  — Порівняйте заряд ядра, число електронних шарів, число електронів на останньому рівні в атомах Cl і Br.

  12. Особливі труднощі викликають у учнів завдання на складання рівнянь реакції, особливо ланцюжків перетворень. Тому завдання типу

  Намагайтеся давати більше інформації при складанні рівнянь реакцій, з часом ви будете щось прибирати і виключати, а може бути і ускладніть завдання.

  13. Складайте схеми і таблиці, не сильно перевантажених інформацією.

  Затримка психічного розвитку

  У дитячому віці, серед різних відхилень, пов’язаних з психічним розвитком, найчастіше зустрічається таке захворювання, як затримка психічного розвитку (ЗПР), яка має тимчасовий характер і проявляється в недостатній пам’яті, сильної і швидкої стомлюваності, відсутності належних знань про навколишній світ і недостатньому рівні мислення.

  У більшості випадків виявити недугу у дитини вдається при вступі до школи, коли його поведінку прямо вказує на нездатність адаптуватися до покладеної навантаженні і сприймати той обсяг знань, який необхідний в конкретному віці.

  Існує дві основні причини, які можуть посприяти розвитку цієї недуги:

 • Біологічна
 • Соціально-психологічна.
 • До першої групи факторів, здатних вплинути на психічний стан дитини, відносять такі:

 • Патологія вагітності, пов’язана із захворюваннями матері або шкідливими звичками в період вагітності
 • Народження дитини раніше покладеного терміну, невелика вага при народженні
 • Захворювання соматичного характеру
 • Наявність ушкоджень головного мозку
 • Родові травми.
 • До другої групи факторів, під впливом яких може виникнути розлад психіки, відносять такі:

 • Відсутність належного виховання дитини, ізоляція дитини від батьків
 • Відсутність активної діяльності, відповідно до віку (ігри, навчання, спілкування з однолітками)
 • Авторитарне виховання, надмірна опіка.
 • Не обов’язково причиною захворювання може послужити один який-небудь фактор. Супроводжувати розладу психіки можуть кілька чинників, як біологічних, так і соціально-психологічних.

  Особливості роботи з дітьми ЗПР Препарати і ліки

  Симптоми затримки психічного розвитку дитини

  Діагностувати ЗПР у дітей найчастіше вдається при вступі до школи. Саме в цей період на дитину покладається значне навантаження і можна адекватно оцінити його поведінку. У деяких випадках виявити проблему вдається раніше, до первинних симптомів захворювання, пов’язаного з розладом психіки, відносять такі:

 • Малюки з ЗПР зазвичай пізніше починають тримати голову, говорити і ходити
 • Зайва тривожність, нерішучість
 • Агресивна поведінка
 • Явні відставання від однолітків, відсутність навичок виконувати самостійно прості дії (вмитися, одягтися, взуватися)
 • Замкнутість, відсутність бажання спілкуватися з однолітками.
 • Виявивши будь-який з перерахованих симптомів у дитини, слід звернутися за консультацією до кваліфікованого невролога. Провівши профілактичний огляд, лікар зможе допомогти вирішити проблему, що склалася.

  Особливості затримки психічного розвитку

  Діти, які страждають затримкою психічного розвитку, мають деякі особливості, які найчастіше проявляються після надходження в шкільні навчальні заклади. Найбільш помітним ознакою захворювання стає відсутність здатності до навчання.

  Такі діти не мають достатньо знань для продовження повноцінного навчання в школі, їм важко дається читання і письмо, їм важко дотримуватися встановлених у школі правила. Дані особливості обумовлені ослабленою нервовою системою.

  Дітям з такою патологією важко самостійно виконувати будь-які роботи, і вони не можуть до кінця усвідомити, для чого їм необхідно навчання. Для таких дітей шкільний період стає дуже складним випробуванням, часом, що наносить ще більшої шкоди їх здоров’ю.

  Що стосується емоційного прояву, то діти з ЗПР можуть відрізнятися від однолітків агресивною поведінкою, відсутністю самоконтролю, їм властива невпевненість, надмірна метушливість, часта зміна настрою.

  Види ЗПР

  Завдяки кваліфікованому психіатра, К. С. Лебедінской, була розроблена класифікація різновидів затримок психічного розвитку, що зустрічаються в дитячому віці:

  ЗПР психогенного виду — супроводжує захворювання несприятлива обстановка в сім’ї і оточенні, відсутність належного виховання

  ЗПР конституційного виду — причиною в більшості випадків є недостатнє дозрівання лобових частин головного мозку. Діти, у яких спостерігається дане відхилення, відрізняються інфантилізмом, їх поведінка не відповідає віку (вони більш схильні до ігор, ніж до навчання). При своєчасному лікуванні коригування психіки дає хороші результати

  ЗПР соматогенного виду — причиною є перенесене захворювання. Такі діти помітно ослаблені, астенічний, відрізняються слабкою витривалістю

  ЗПР целебрально-астенічного виду — причиною є органічне ураження мозку. Такі діти гіперактивні, легко збудливі, мають неврози і часті перепади настрою.

  В кожному окремому випадку спостерігаються свої особливості в плані емоційної сфери та інтелектуального розвитку.

  Корекція затримки психічного розвитку

  Затримка психічного розвитку вимагає негайного лікування і активної участі таких фахівців, як неврологи, психіатри, психологи, дефектологи, логопеди і педіатри. Корекція психологічного розвитку — це досить тривалий процес, який найкраще починати ще в дошкільному віці.

  Основна робота спрямована на систематичне навчання в спеціалізованих установах, де знання даються порційно, матеріал багаторазово повторюється, часто відбувається зміна видів діяльності. При роботі з дітьми, що мають ЗПР, фахівці приділяють особливу увагу розвитку пізнавальних процесів — уваги, пам’яті, сприйняття, власного мислення.

  Розвиток емоційної сфери, а також моторної і сенсорної сфери, проводиться з використанням ігрової терапії, арт-терапії та інших подібних програм. Заняття з логопедом необхідні для корекції мовних навичок.

  Крім усього іншого, в лікування також застосовується медикаментозна терапія. Препарати призначає тільки лікар, виходячи з кожного конкретного випадку. Для якнайшвидшого відновлення психіки дитини також активно застосовують лікувальний масаж і водолікування.

  Особливості уваги у дітей з ЗПР

  Особливості уваги у дітей з ЗПР — розділ Психологія, Затримка психічного розвитку У Психолого-Педагогічних Дослідженнях Відзначаються Наступні особливості Вни.

  У психолого-педагогічних дослідженнях відзначаються такі особливості уваги у дітей з ЗПР:

  • нестійкість (коливання) уваги, яка веде до зниження продуктивності, обумовлює труднощі виконання завдань, що вимагають постійного контролю, свідчить про незрілість нервової системи. Дитина продуктивно працює протягом 5-15 хв, потім протягом якогось часу, хоча б, 3 — 7 хв, «відпочиває», накопичує сили для наступного робочого циклу. У моменти «відпочинку» дитина як би випадає з діяльності, займаючись сторонніми справами. Після відновлення сил дитина знову здатний до продуктивної діяльності і т. Д.

  • знижена концентрація. Виражається в труднощах зосередження на об’єкті діяльності та програму її виконання, швидкої стомлюваності. Вказує на наявність органічних факторів соматичного або церебрально-органічного генезу

  • зниження обсягу уваги. Дитина утримує одночасно менший обсяг інформації, ніж той, на основі якого можна ефективно вирішувати ігрові, навчальні та життєві завдання, ускладнене сприйняття ситуації в цілому

  • знижена вибірковість уваги. Дитина як би оповитий подразниками, що ускладнює виділення мети діяльності та умов її реалізації серед несуттєвих побічних деталей

  • знижене розподіл уваги. Дитина не може одночасно виконувати кілька дій, особливо якщо всі вони потребують свідомому контролі, т. Е. Перебувають на стадії засвоєння

  • «прилипання уваги». Виражається в труднощах перемикання з одного виду або знайденого способу діяльності на інший, у відсутності гнучкого реагування на ситуацію, що змінюється

  • підвищена відволікання.

  Дефіцит уваги характеризується наявністю короткого проміжку власне уважного поводження: дитина неуважний, дезорганізований, не здатний запам’ятати інструкції і завдання. Помилки частіше виникають через неуважність, ніж через нестачу розуміння матеріалу. Спостерігається підвищена відволікання на навколишні звуки, зорові стимули, деталі власного одягу і т. П.

  В даний час по відношенню до дітей, у яких на перше місце виходять виключно порушення уваги, ускладнені підвищеної рухової і мовної активністю, стали використовувати термін «синдром дефіциту уваги з гіперактивністю» (СДУГ).

  На перше місце серед причин, що викликають дане порушення, ставлять причини біологічного характеру, зокрема слабкий розвиток лобових часток, які відповідають за програмування і контроль поведінки, а також порушення ретикулярної формації (блок активації).

  Серед несприятливих чинників відзначається також обтяжений акушерський анамнез, небажаність вагітності і спроби її перервати, травми при народженні і малу вагу при народженні.

  Крім того, відзначається і значення генетичного фактора. Помічено, що у великому відсотку випадків у батьків дітей з СДУГ в дитинстві спостерігалися ті ж симптоми. Не виключаються і причини соціально-психологічного порядку, такі, як стрес матері під час вагітності, несприятлива сімейна обстановка.

  ЛОГІСТИЧНА ЧАСТИНА

  Мета. розвинути різні властивості уваги у дітей молодшого шкільного віку із затримкою психічного розвитку.

  Збільшення обсягу уваги

  Механізми:

  § поступове збільшення числа об’єктів

  § опора на зоровий і слуховий аналізатори