Педагогічна підтримка фізичного розвитку дітей в доу. Розвиток дитини


Дитині 3 місяці, Емоційний дитина, Розвиток дитини / Суббота, Март 5th, 2016

Головна \ Забезпечення психолого-педагогічного супроводу освітнього процесу

Забезпечення психолого-педагогічного супроводу освітнього процесу

У системі дошкільної освіти відбулися великі зміни. З 1 вересня 2013 року набув чинності новий закон Про освіту в Російській Федерації, в якому вперше дошкільну освіту закріплено в якості рівня загальної освіти. Такий підхід зробив необхідною розробку федерального державного освітнього стандарту дошкільної освіти, який вступив в силу з 1 січня 2014 року.

Розробники стандарту заклали в документі кілька принципів, з яких найголовніший-збереження унікальності і самоцінності дошкільного дитинства, як важливого етапу в загальному розвитку людини. Ключова лінія дошкільного дитинства – це залучення до цінностей культури, соціалізація дитини в суспільстві, а не навчання його письма, рахунку і читання. І це залучення відбувається через провідний вид дитячої діяльності – гру. У системі дошкільної освіти найбільш затребуваним стає психолого-педагогічний супровід всіх учасників освітнього процесу. Тому турбота про реалізацію права дитини на повноцінне і вільний розвиток, сьогодні є невід’ємною частиною діяльності будь-якого дошкільного закладу.

Психологічний супровід – це система професійної діяльності педагога-психолога, що охоплює всіх суб’єктів навчально-виховного процесу в дошкільному закладі, зі створення соціально-психологічних умов для повноцінного проживання дошкільного дитинства, успішного навчання і розвитку дітей.

Педагогічна підтримка фізичного розвитку дітей в доу. Розвиток дитини
Основними принципами супроводу дитини в умовах життєдіяльності в умовах дитячого садка, є: рекомендаційний характер рад супроводжуючого; пріоритет інтересів супроводжуваного, на стороні дитини, безперервність супроводу, комплексний підхід, прагнення до автономізації. Дитині надається право і можливість бути Суб’єктом освітнього процесу. Педагог виступає в більшості випадків в ролі організатора і рівноправного партнера, помічника в іграх, пізнавальної діяльності і т. П. Діти ж можуть вибирати засоби і шукати способи досягнення намічених результатів спільної діяльності, висловлювати свою думку, допомагати один одному, шукати помилки і виправляти їх.

Одним з основних напрямків діяльності нашого педагогічного колективу є створення в ДОУ системи психолого-педагогічної підтримки сімей, що поєднує в собі: оптимальну реалізацію основної загальноосвітньої програми; підвищення психолого-педагогічної грамотності педагогів на розвиток спроможності діяти з батьками; гармонізацію дитячо-батьківських відносин; підвищення педагогічної грамотності батьків; оптимізація предметно-розвиваючого середовища для повноцінного фізичного і психічного розвитку дітей.

В основі діяльності ДНЗ лежить: Основна освітня програма дошкільної освіти МБДОУ Дитячий сад Золотий ключик, мета якої створити кожній дитині в дитячому саду можливість для розвитку здібностей, широкого взаємодії зі світом, активного практикування в різних видах діяльності, творчої самореалізації. Програма спрямована на розвиток самостійності, пізнавальної і комунікативної активності, соціальної впевненості і ціннісних орієнтацій, що визначають поведінку, діяльність і ставлення дитини до світу. Освітня діяльність здійснюється відповідно до освітніми галузями з урахуванням використовуваних в ДОУ програм і методичних посібників, що забезпечують реалізацію даних програм. Зміст Програми забезпечує розвиток особистості, мотивації і здібностей дітей в різних видах діяльності і охоплює такі структурні одиниці, що представляють певні напрямки розвитку і освіти дітей (освітні області): соціально-комунікативний розвиток; пізнавальний розвиток; мовленнєвий розвиток; художньо-естетичний розвиток; фізичний розвиток.

На рівні нашого дошкільного закладу завданням психолого-педагогічного супроводу освітнього процесу є спільна діяльність усіх фахівців з виявлення проблем у розвитку дітей та надання первинної допомоги в подоланні труднощів у засвоєнні знань, взаємодії з педагогами, батьками, однолітками. На даному рівні так само здійснюється експертна, консультативна, просвітницька робота з адміністрацією та педагогами. Виробляючи загальні цільові установки, єдину програму роботи, вихователь і педагог-психолог стають партнерами у спільній діяльності. Разом вони складають найбільш раціональну програму психолого-педагогічної підтримки, підбирають дидактичний матеріал з урахуванням індивідуальних можливостей, уподобань та інтересів дитини. Велике значення тут має позиція адміністрації дитячого садка.

Виробляючи єдину програму роботи, вихователь і педагог-психолог стають партнерами у спільній діяльності. Вибираються найбільш важливі і пріоритетні напрямки в психолого-педагогічної роботи:

Психологічне здоров’я дітей і охорона прав дитини;

Максимальне сприяння повноцінному психічному і особистісному розвитку кожної дитини;

Профілактична та Пропедевтична робота з вихователями з розвитку у дітей основних особистісних новоутворень дошкільного дитинства;

Увага до створення емоційного, психологічного комфорту в дитячому садку як профілактиці психосоматичних захворювань;

Навчання всіх співробітників ДОУ повноцінному, розвиває спілкування з дітьми;

Підготовка дітей до нової соціальної ситуації розвитку;

Вивчення (діагностика) індивідуальних особливостей розвитку дітей в єдності інтелектуальної, емоційної і вольової сфер їх прояву;

Надання допомоги дітям, які потребують особливих навчальних програмах та спеціальних формах організації їх діяльності;

Сприяння підвищенню психологічної компетентності співробітників ДОП, батьків в закономірностях розвитку дитини, а також в питаннях навчання і виховання дітей.

Практика показує, що необхідна тривала і копітка робота педагога-психолога з педагогом з аналізу умов і результатів розвитку вихованця в реальному виховно-освітньому процесі. Очевидно, що необхідно підняти на більш високий рівень психологічну підготовку вихователів. Значить, і на якісно вищий рівень має піднятися взаємодія педагога-психолога з вихователем в справі організації навчально-виховного процесу.

  • Стипендії та інші види матеріальної підтримки

Фахівець з дошкільного виховання, ігрового центру, методист, вихователь з фізичного розвитку та культурі

2007 – 2013 (6 років 5 місяців)

Центр соціальної допомоги сім’ї та дітям «Геліос» Південне Бутово. Спеціаліст із соціальної роботи відділення денного перебування неповнолітніх

– Соціальна робота з дітьми та батьками; – Творчий розвиток дітей; – Соціальний контроль і відвідування сім’ї вихованців. – Проведення свят і заходів для дітей; – Консультації батьків з питань виховання та розвитку дітей. – Оздоровча среда, проведення спортивних заходів – супровід дітей на екскурсії, театри, заходи.

2007 – 2009 (1 рік 11 місяців)

Державна освітня уста. д / сад № 2587. Вихователь по фізичному розвитку і культурі. Педагог Центру ігровий підтримки дитини

Вихователь з фізкультури: – планування фізкультурно-оздоровчої роботи в рамках програми д / саду; – Проведення фізкультурно – оздоровчих занять; – Організація роботи з педагогами з питань фізичного розвитку дітей; – Ведення планової документації; – Охорона здоров’я і виконання вимог СанПіН; – Планування роботи в рамках програми ДОУ; – Організація свят для дітей та активну участь в них; – Виїзди на змагання районні заходи. Центр ігровий підтримки дитини: – розробка програми ципрей; – Організація ігрових розвиваючих занять з дітьми та батьками; – Всебічний розвиток дитини (розвиток мови, пізнання навколишнього світу, фізичний розвиток, малювання, ліплення, аплікація, конструювання); – Консультування з питань виховання та розвитку дітей; – Педагогічна підтримка дітей не відвідують ДНЗ від 1,5 – 3 років).

2005 – 2007 (1 рік 10 місяців)

Державна освітня уста. д / сад № 2038. Вихователь дітей дошкільного віку

– Виховання і розвиток дітей. – Організація розвивального середовища. – Охорона здоров’я і виконання вимог СанПіН; – Планування роботи в рамках програми ДОУ; – Організація свят, дозвілля, для дітей і активну участь в них; – Організація роботи з батьками (консультування, активна взаємодія).

Вища освіта. очно-заочна. 2009

Педагогіка і методика дошкільної освіти.

Організатор-методист дошкільної освіти.

Вища освіта. денна / очна. 2005

Психологія і методика дошкільної освіти.

Вихователь дітей дошкільного віку, з доп. підготовкою в області виховання раннього віку.

Курси. Москва. 2009

Московський педагогічний державний університет

«Центр підвищення кваліфікації та ресурсного забезпечення муніципальної системи освіти» міста Кірова

Каталог файлів

Робоча програма модуля Фізичний розвиток дітей дошкільного віку в умовах введення ФГОС дошкільної освіти

(Для інструкторів з фізичної культури дошкільних освітніх організацій)

З 1 січня 2014 року набрав чинності наказ Міністерства освіти та науки РФ № 1155 від 17.10 р Про затвердження федерального державного освітнього стандарту дошкільної освіти. Даний наказ передбачає проведення ряду заходів, спрямованих на створення умов для реалізації ФГОС ДО.
Серед групи умов, що забезпечують реалізацію ФГОС дошкільної освіти, виділяють кадрові умови, зазначені в тексті Стандарту як основні компетентності педагогічних працівників. Стандарт спрямований на вирішення низки завдань, одна з яких – охорона і зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей, їх емоційного благополуччя. Сучасний педагог повинен будувати свою діяльність на основі особистісно-розвивального та гуманістичного характеру взаємодії дорослих і дітей, поваги і підтримки особистості дитини, позитивної соціалізації та індивідуалізації, створювати умови для розвитку дитячої ініціативи, самостійності і творчої самореалізації. Стандарт орієнтує інструктора з фізичної культури на використання активних форм організації освітнього процесу, на включення дітей в різні види дитячої діяльності, в тому числі рухову, відповідно до вікових та індивідуальних особливостей. Стандарт передбачає співпрацю з сім’єю, забезпечує психолого-педагогічну підтримку сім’ї і підвищення компетентності батьків (законних представників) у питаннях розвитку та освіти, охорони і зміцнення здоров’я дітей.
Таким чином, вимоги щодо підготовки інструкторів з фізичної культури до реалізації Стандарту дошкільної освіти знайшли своє відображення в модулі Фізичний розвиток дітей дошкільного віку в умовах введення ФГОС дошкільної освіти.
Мета програми – забезпечити психолого-педагогічну, методичну готовність інструкторів з фізичної культури до реалізації федерального державного освітнього стандарту дошкільної освіти.
Обсяг модуля – 24 години.
Форма навчання: без відриву від роботи.
Результат навчання:
слухачі будуть знати:
– цілі і завдання ФГОС дошкільної освіти;
– Принципи дошкільної освіти;
– Вимоги до розвиваючої предметно-просторового середовища при організації освітньої галузі фізичний розвиток;
– Психофізіологічні та нейропсихологічні особливості дітей у фізичному розвитку дошкільників;
– Основні форми організації освітньої діяльності з фізичного розвитку (рухливі ігри, спортивні ігри та змагання, ігрові вправи);
– Форми роботи з сім’ями дітей дошкільного віку з урахуванням сучасних вимог
слухачі будуть вміти:
– враховувати вимоги ФГОС дошкільної освіти при побудові освітнього процесу;
– Використовувати індивідуальний підхід в фізкультурно-оздоровчій роботі з дітьми дошкільного віку;
– Створювати умови в дошкільної освітньої організації та рекомендувати створювати умови в сім’ї щодо зміцнення фізичного здоров’я дітей

Переглядів. 511 | Завантажень. 0 | Рейтинг. 0.0 / 0 |