Розвиток сприйняття дітей 6 7 років. Дитина 7 років


Дитині 9 місяців, Розвиток дитини / Суббота, Октябрь 22nd, 2016

Розвиток мислення дітей 6-7 років з порушенням мови

Наталія Понікаева
Розвиток мислення дітей 6-7 років з порушенням мови

Мова дитини не є вродженою функцією. Вона Розвивається поступово . разом з його зростанням і Розвитком . Статистика показує, що в даний час спостерігається збільшення кількості Дітей з вадами мовлення . При обстеженні виявляється неблагополуччя загального Розвитку дитини . Розвиток психічних процесів (уваги, вербальної пам’яті, словесно — логічного Мислення . Здатності до аналізу і синтезу, порівнянню і узагальнення) проходить з уповільненим темпом. І це посилює тяжкість мовної недостатності.

Порушення в розвитку вербально — логічного Мислення істотно затримують Розвиток як усної . так і в подальшому письмовій Речі . служать перешкодою при оволодінні шкільною програмою, негативно впливають на формування пізнавальної діяльності.

Описані проблеми вказують на необхідність реалізації даного проекту. Для ефективності корекційної роботи в заняття включаються ігри та вправи для Розвитку вербально-логічного Мислення у дошкільнят з порушенням мови .

Учасники . Учитель — логопед, діти логопедичної групи.

Ступінь впровадження . часткова.

Термін реалізації . 1 рік. Тип Проекту . довгостроковий.

Мета . формування вербально — логічного Мислення дошкільнят з порушенням мови і визначення основних напрямків і прийомів по його Розвитку в умовах дошкільного навчального закладу.

— Проаналізувати теоретичні та методичні аспекти досліджуваної проблеми;

— Виявити особливості Розвитку вербально — логічного Мислення дошкільнят з порушенням мови ;

— Визначити та апробувати методику вивчення рівня сформованості вербально-логічного Мислення дітей дошкільного віку з Порушенням мови ;

— Підвищити рівень Розвитку вербально — логічного Мислення у дітей дошкільного віку з Порушенням мови за допомогою використання ігор та вправ;

— Познайомити батьків з іграми і вправами, методами і прийомами роботи по Розвитку вербально — логічного Мислення у дітей ;

— Перевірити ефективність впливу елементів вербально — логічного Мислення у дітей дошкільного віку з Порушенням мови за допомогою використання ігор та вправ.

Гіпотеза дослідження . у дошкільнят з Порушенням мови виявлена недостатня сформованість вербально — логічного Мислення . Цілеспрямоване використання в системі логопедичного впливу спеціальних форм і прийомів роботи в рамках Розвитку вербально — логічного Мислення сприяє не тільки мовному та пізнавальному Розвитку . але і більш ефективного подолання мовного дефекту.

Оптимальність і ефективність засобів

— Розумне поєднання традиційних і сучасних підходів.

— Створення умов для Розвитку пам’яті . уваги, сприйняття, Мислення . уяви.

Методи навчання . наочний, словесний, метод практичних завдань, проблемно-пошуковий.

У процесі роботи використовувалися Методи . аналіз теоретичних джерел з проблеми дослідження, спостереження, бесіда, анкетування педагогічний експеримент, кількісна та якісна обробка отриманих результатів.

1. Розвиток вербально — логічного Мислення у дітей .

2. Розвиток комунікативної функції Речі . Встановлення контакту з дітьми.

3. Активізації словникового запасу Дітей .

4. Розвиток спостережливості . подражательности, активності.

5. Збагачення і розширення уявлень про навколишній світ;

6. Підвищення компетентності батьків по роботі з дітьми в домашніх Умовах . використання методів і прийомів роботи, вибору ігор.

7. Розвиток особистості в цілому .

Застосування логічних ігор і вправ в роботі позитивно впливають на Розвиток у дітей пізнавальної активності, вмінню аналізувати, робити висновки і аргументувати їх, вміти порівнювати і узагальнювати власні спостереження; системи методів і прийомів мнемотехніки забезпечує ефективне запам’ятовування, збереження і відтворення інформації, ефективно вдосконалюють словесно-логічне Мислення дошкільнят з порушенням мови .

Практична значимість. Галузь застосування

Робота над проектом велася протягом 1 року.

Ефективність проекту можна перевірити за результатами діагностичного обстеження Речі .

Даний проект може бути реалізований в ДОУ.

Матеріал проекту може бути використаний вихователями, логопедами, педагогами, які працюють з дітьми, що мають Порушення мови .

Планування і організація діяльності

I. Підготовчий етап

Складання плану реалізації проекту.

Консультування педагогів і батьків.

Вивчення методичної літератури;

Виготовлення та придбання методичних посібників.

Створення умов для реалізації проекту.

II. основний етап

Оформлення батьківського куточка, папок передвіжек.

Оформлення стенду в ДОУ.

— Круглого столу за участю батьків і педагогів;

— Семінару практикуму для педагогів;

— Інтегрованого заняття «Чарівний світ загадок, прислів’їв, приказок»

III. заключний етап

Підведення підсумків реалізації проекту на педраді. Оцінка ефективності виконаної роботи і виявлення необхідності і можливості поширення досвіду. Обробка і оформлення документації та матеріалів проекту.

Ігри та вправи по Розвитку вербально — логічного Мислення як форма навчання дітей містить два начала :

— Ігрові вправи повинні приносити дітям радість, особистісні відносини дорослого і дитини будуються на основі довіри, взаєморозуміння, доброзичливості;

— Поступове ускладнення ігрового матеріалу, вправ, від простого до складного;

— Враховувати індивідуальні можливості дитини;

— Зробити роботу по Розвитку вербально — логічного Мислення регулярної ;

— Повинно враховуватися час виконання вправ

Вимоги до ігор і вправ

— Підбір і підготовка посібників для кожної гри;

— Використання сюрпризних або ігрового моменту в кожній грі;

— Постановка ігрової задачі перед дитиною в доступній формі;

— Показ ігрових дій, в процесі яких дорослий вчить дитину правильно їх виконувати;

— Супровід дитиною виконуваних дій промовою протягом всієї гри.

Робота з дітьми проводиться за розробленим Плану . на заняттях, у спільній діяльності.

Публікації по темі:

Проблема порушення звуковимови у дітей дошкільного віку Мова маленьких дітей в період її формування завжди відрізняється недоліками звуковимови. Перш за все, це викликано недостатнім.

Виступ учителя-логопеда на батьківських зборах. Тема: «Етапи розвитку звуків». Середня група. Маленькому дошкільнику, також як і дорослому, важливо мати чисте вимова і хорошу дикцію. Неправильна вимова приносить йому.

Ігри на розвиток сприйняття старших дошкільників

Вправи на розвиток сприйняття
у дітей 5-7 років

Активний розвиток довільності психічних процесів призводить до того, що дитина 5-7 років в стані довести розпочату справу до кінця, може прикладати зусилля для вирішення завдань. У нас з вами відкривається прекрасна можливість цілеспрямовано використовувати ігри, що стимулюють розвиток психічних процесів. Діти із задоволенням грають і розвиваються. Почнемо з найпростіших ігор.

Розрізні картинки
Якщо малюки 3-4 років збирали предметні картинки з 4-6 частин, то старші дошкільнята складають вже сюжетні картинки і розрізати їх можна довільно на стільки частин, скільки вважаєте за потрібне. Спочатку розгляньте з дитиною сюжетну картинку, можна скласти по ній невелике оповідання, опишіть героїв і т. Д. На наступний день розріжте картинку на 6 частин і подивіться, чи легко впорався дитина, а далі кожен день можна розрізати деталі картинки. Коли у вас з’явиться кілька розрізних картинок, їх можна змішати і запропонувати синові або дочці розібратися і допомогти скласти всі картинки. Устаткування для такої гри можна виготовляти разом з дошкільням. Запропонуйте йому самому розрізати картинки, як захочеться, а потім разом їх збирайте.

Що сховалося в малюнку
Найпоширеніша гра на розвиток сприйняття. Дитині пропонується картинка з накладеними або зашумлений (покарбованими) контурними зображеннями кількох предметів. Його завдання — назвати предмети, які сховалися в малюнку. Ви самі можете малювати такі картинки відповідно до лексичної темою, над якою ви працюєте в даний момент.

Що зображено
Візьміть предметну картинку і частина (велику) зображення прикрийте листом паперу. Нехай дитина здогадається, що намальовано. Закривати можна букви, цифри, геометричні фігури. Інший варіант цієї гри нагадує замкову щілину. В аркуші паперу виріжте отвір невеликого розміру. Накладіть лист на картинку і в віконечку з’явиться частина малюнка. Пересуваючи лист дивіться і відгадуйте, що зображено на картинці. Розвиток сприйняття дітей 6 7 років. Дитина 7 роківПідготовка до школи 5-7 років??? Календарне планування в ДОУ по ФГОС
Малюємо по клітинках
Сприйняття і орієнтування на аркуші паперу — невід’ємна частина підготовки до школи. Купіть зошити у велику клітку. Познайомте дошкільника з нею. Зверніть увагу що в зошиті є вертикальні і горизонтальні лінії, при їх перетині утворюються клітини. Намалюйте в зошиті коло або будь-який предмет і запропонуйте синові або дочці зробити його смугастим — справа наліво, зверху вниз, третій м’ячик зробіть в клітку, а четвертий розфарбуйте так, щоб кожна клітинка мала свій колір, виходить здорово! На наступному занятті поставте в зошиті точки різних кольорів на відстані 4-5 клітин один від одного. Запропонуйте дитині поставити олівець на червону крапку і провести одну клітку вгору. Від точок можна проводити клітини вниз, вправо, вліво, дві, три і т. Д. Поки дитина не стане відмінно справлятися з таким завданням. Тепер можна приступати до простих графічним диктантам або малювання по клітинках. Зробіть собі заготовку малюнка, визначте точку початку, поставте крапку в зошити дитини і починайте: Чотири клітинки вправо, три клітинки вниз, чотири клітинки вліво, три клітинки вгору. Вийшов прямокутник, який можна перетворити в піднос, каструлю, телевізор і т. Д. Якщо ваш син або дочка закінчили на точці, з якої починали, значить все вийшло правильно. Нагадайте дитині, що малювати нові клітинки треба там, де закінчилася смуга, а не починати з однієї і тієї ж точки. Зазвичай діти, зрозумівши суть вправи, з цікавістю виконують завдання подібного роду. Через деякий час познайомте дитину з поняттям клітина вправо вгору. Це лінія, проведена по діагоналі з нижнього кута клітини в правий верхній кут. На початковому етапі можна показувати напрямок витягнутою рукою.

Повтори, домалюй
Паралельно з графічними диктантами дитини можна захопити і так. У зошиті в клітинку покажіть малюнок (по клітинках) і запропонуйте дитині повторити його поруч. Не забудьте зазначити точку початку на своєму малюнку і поставити її для дошкільника. Можна використовувати і симетричні малюнки Метелики, літак, малюючи тільки одну частину, а дитині необхідно домалювати малюнок.

Який звук
Важливу роль в підготовці до школи і навчання дошкільника має розвиток фонематичного сприйняття. Це вміння розрізняти на слух, виділяти певні звуки в словах. Можна складати слова на певний звук, шукати заданий звук у словах і т. Д.

Долоньки
Розвиток тактильного сприйняття стимулює дрібну моторику і мова. тому не потрібно забувати про ігри, спрямованих на розвиток тактильних відчуттів. На картонні смужки наклейте літери, вирізані з наждакового паперу, геометричні фігури або цифри і накривши хусточкою запропонуйте синові або дочці на дотик визначити, що там зображено. Ще цікавий варіант: на смужки картону наклейте в ряд, в хаотичному порядку гудзики від 2 до 10. Дитині потрібно буде перерахувати пальцями, не дивлячись, всі ґудзики і відповісти, скільки їх. Не забувайте, що вправи виконуються не тільки різними пальцями, але обов’язково різними руками. Це стимулює розвиток міжпівкульна зв’язків у дошкільнят.

Розвиток психічних процесів не відбувається ізольовано один від одного, тому грайте в ігри на розвиток пам’яті, мислення, уваги і уяви.

Ми бажаємо Вам удачі! Розвивайтеся разом з нами!