Соціально комунікативний розвиток дітей направлено. Розвиток дитини


Розвиток дитини / Воскресенье, Январь 1st, 2017
Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...
Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...
Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…
Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...
Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...

Методична розробка на тему:
ФГОС. Соціально-комунікативний розвиток.

Підписи до слайдів:

Слайд 1
Федеральний освітній стандарт дошкільної освіти Соціально-комунікативний р азвитие (за матеріалами презентації програми «Дитячий сад — 2100») Вихователь вищої категорії Судкова Світлана Василівна

Слайд 2
Соціально-комунікативний розвиток направлено на засвоєння норм і цінностей, прийнятих у суспільстві, включаючи моральні та етичні цінності, розвиток спілкування і взаємодії дитини з дорослими і однолітками, становлення самостійності, цілеспрямованості і саморегуляції власних дій; розвиток соціального і емоційного інтелекту, емоційної чуйності, співпереживання, формування готовності до спільної діяльності з однолітками, формування шанобливого ставлення і почуття приналежності до своєї сім’ї і до товариства дітей і дорослих; формування позитивних установок до різних видів праці і творчості, формування основ безопасносного поведінки в побуті, соціумі, природі Стор.6 ФГОС підпункт 2.6

Слайд 3
Величезний вплив на процес соціалізації дошкільнят надають аспекти соціалізації: Сім’я (батьки, брати, сестри, дідусі, бабусі та інші родичі) Дитячий сад (в першу чергу вихователі) Суспільство (однолітки, друзі)

Слайд 4
Реалізація мети передбачає вирішення низки завдань. Розробка змісту, що забезпечує: виховання, гармонійний розвиток особистісних якостей дитини, розвиток пізнавальної сфери (мислення, уяви, пам’яті, мови), розвиток емоційної сфери, цілісність дитячого світогляду. Формування досвіду практичної, пізнавальної, творчої та ін. Діяльності. Формування досвіду самопізнання. Мета дошкільної освіти полягає в створенні умов для максимального розкриття індивідуального вікового потенціалу дитини.

Слайд 5
Результат усього ходу розвитку і виховання дитини в дошкільному віці максимальне розкриття його індивідуального вікового потенціалу гармонійний розвиток його особистісних якостей усвідомлення дитиною самого себе, своїх можливостей і індивідуальних особливостей вміння спілкуватися і співпрацювати з дорослими і однолітками оволодіння основами фізичної культури і здорового способу життя готовність до шкільного навчання

Слайд 6
Основні напрямки педагогічної діяльності по розділу «Соціально-комунікативний розвиток вихованців»: 1 напрямок: «Я серед інших» 2 напрямок: «Що я можу?» 3 напрямок: «Я та інші» У рамках реалізованих завдань можна використовувати ігри: НА РОЗВИТОК ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ. «Мій настрій» і ін. В ході яких вирішувалися б завдання розвитку дітей і завдання педагогічної діяльності: розвивати вміння розпізнавати емоційний настрій однолітків, дорослих НА РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ. розвивати вміння ініціювати спілкування, висловлювати свої думки, почуття, бажання, результати, аргументувати свою точку зору ІНТЕРАКТИВНІ ІГРИ, СПРЯМОВАНІ НА ЗГУРТОВАНІСТЬ, СПІВРОБІТНИЦТВО. розвивати відносини, побудовані на засадах рівноправності або готовності конструктивно вирішувати проблеми; виховувати почуття зацікавленості в досягненні спільної мети; ІГРИ, напрямки на НАВЧАННЯ ЕФЕКТИВНИМ СПОСОБАМ СПІЛКУВАННЯ: формувати вміння рахуватися з іншими. ІГРИ, СПРЯМОВАНІ НА ЗНЯТТЯ конфліктних: розвивати соціально — комунікативні навички та вміння мирно вирішувати конфлікти; регулювання поведінки в колективі і розширення поведінкового репертуару у дітей. ІГРИ, СПРЯМОВАНІ НА ФОРМУВАННЯ доброзичливого ставлення до однолітків: розвивати вміння виявляти цікавість один до одного і своє ставлення до інших;

Слайд 7
«Вчимося ЖИТИ ДРУЖНО» Театралізована діяльність Спільна праця бесіди Спільна діяльність педагога з дітьми Імітаційні ігри Рухливі ігри Художня література Сюжетно-рольові ігри Колективні роботи Дидактичні ігри

Слайд 8
У роботі з дошкільнятами не можуть бути використані довільне запам’ятовування і вивчання Знання та вміння можуть бути присвоєні дітьми тільки в результаті їх постійного застосування Гра — спосіб застосування знань Як зробити так, щоб діти привласнили знання і вміння

Слайд 9
Діти самі відкривають нові знання — проблемно-діалогічна технологія Дидактична гра, що створює мотивацію до заняття (3 — 5 хв) Складне Становище в ігровій ситуації (1 — 3 хв) Відкриття нового знання або пошук вміння (5 — 7 хв) Відтворення нового в типовий ситуації (5 хв) — гра за новими правилами Розвиваючі завдання Підсумок заняття Знайомі правила гри ми це не знаємо, ми це ще не вміємо Знайомство з новими правилами Знайомі правила гри 19

Слайд 10
Важливі принципи, яких слід дотримуватися під час занять Презумпція правильної відповіді — треба щосили шукати розумне зміст у висловленні дитини Дитина говорить як може. а вихователь — допомагає точно сформулювати На будь-який хороший творчий питання, як і в житті, може бути більш однієї правильної відповіді

Слайд 11
Ми не предметники, а вихователі. Головне — не в обсязі засвоєних знань, а в тому, щоб виросли люди, які вміють жити і спілкуватися Виховний момент — найголовніше на будь-якому занятті. Саме йому повинен бути присвячений підсумок

Слайд 12
Дякую за увагу.

Рейтинг: # 160; 0 # 160; / # 160; 5

Соціально-комунікативний розвиток дітей
в умовах ФГОС дошкільної освіти

Єршова Олена Сергіївна

Соціально-комунікативний розвиток дошкільнят відповідно до ФГОС дошкільної освіти на спрямоване на засвоєння норм і цінностей, прийнятих у суспільстві, включаючи моральні та етичні цінності; розвиток спілкування і взаємодії ре бенка з дорослими і однолітками; становлення самостійності, цілеспрямованості і саморе гуляціі власних дій; розвиток соціального ного і емоційного інтелекту, емоційної чуйності, співпереживання, формування го товності до спільної діяльності з сверстних ками, формування шанобливого ставлення і почуття приналежності до своєї сім’ї і до зі суспільству дітей і дорослих в освітній ор ганізації; формування позитивних установок до різних видів праці і творчості; формиро вання основ безпечної поведінки в побуті, соці умі, природі.

Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...
Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...
Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…
Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...
Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...

Дошкільна дитинство представляє важливий період у становленні особистості дитини, в тому числі в його комунікативному розвитку. Комунікативна компетентність є однією з характеристик особистості дошкільника і проявляється у вільному вираженні дитиною своїх бажань, намірів за допомогою мовних і немовних (жестових, мімічних, пантомимических) коштів

Комунікативний розвиток має здійснюватися у всіх сферах діяльності дітей: ігровий, трудовий, пізнавальної, художньої. Найбільш ефективна в дошкільному дитинстві ігрова методика навчання. Тому для розвитку комунікативних умінь доцільно використовувати гру.

Комунікативні ігри спрямовані на формування комунікативних якостей і позитивне ставлення до інших людей, розвиток вміння володіти своїми почуттями, співпереживати партнерам по спілкуванню, конструктивно взаємодіяти та співпрацювати з однолітками і дорослими. Завдяки таким іграм дитина вчиться висловлювати свої потреби і почуття за допомогою вербальних (словесному, інтонаційному виразі) і невербальних засобів (міміки, жестів, поз, рухів, тактильних контактів) і набуває знання норм і правил поведінки.

Основними напрямками в роботі з розвитку спілкування у дітей в ігровій діяльності є:

  • Готовність до спілкування, спрямована на формування доброзичливого ставлення до оточуючих і бажання спілкуватися;
  • Уміння вступати в контакт, пов’язане з легкістю встановлення комунікативних зв’язків;
  • Ініціативність спілкування, що виявляється в прагненні до самостійних дій і здатності взяти на себе роль лідера;
  • Виразність спілкування, що означає вміння природно виражати свої емоції вербальними і невербальними засобами комунікації;
  • Емпатія, що представляє собою розуміння емоційного стану іншої людини і співпереживання йому.

Ігрова методика дає можливість дитині висловлювати свої переживання через гру і показати свої творчі можливості при моделюванні життєвих ситуацій в ігровому процесі.

Комунікативні ігри можна включати в режимні процеси, використовувати в освітніх ситуаціях, під час ігрової діяльності в групі або на прогулянці, в організації дозвільної діяльності.

ЗАПРОШУЄМО!

Запрошуємо педагогів зі стажем роботи за фахом від 25 років до Клубу ветеранів педагогічної праці!

Тільки для вас — спеціальні освітні заходи, цікаві зустрічі і багато інших подій.

Телефонуйте за номером: (812) 956-67-42 або пишіть на e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. У вас повинен бути включений JavaScript для перегляду. .

Просимо всіх, розкажіть про Клубі своїм колегам, які вже не працюють в школі!

Ваші АНОО Анекс і Екстернат. РФ

Сайти

Освітня область Соціально-особистісний розвиток

«Соціально-комунікативний розвиток направлено на засвоєння норм і цінностей, прийнятих у суспільстві, включаючи моральні та етичні цінності; розвиток спілкування і взаємодії дитини з дорослими і однолітками; становлення самостійності, цілеспрямованості і саморегуляції власних дій; розвиток соціального і емоційного інтелекту, емоційної чуйності, співпереживання, формування готовності до спільної діяльності з однолітками, формування шанобливого ставлення і почуття приналежності до своєї сім’ї і до товариства дітей і дорослих в Організації; формування позитивних установок до різних видів праці і творчості; формування основ безпечної поведінки в побуті, соціумі, природі ».

Основні цілі і завдання

Соціалізація, розвиток спілкування, моральне виховання.

Засвоєння норм і цінностей, прийнятих у суспільстві, виховання моральних і моральних якостей дитини, формування вміння правильно оцінювати свої вчинки і вчинки однолітків.

Розвиток спілкування і взаємодії дитини з дорослими і однолітками, розвиток соціального і емоційного інтелекту, емоційної чуйності, співпереживання, шанобливого і доброзичливого ставлення до оточуючих.

Формування готовності дітей до спільної діяльності, розвиток вміння домовлятися, самостійно вирішувати конфлікти з однолітками.

Дитина в сім’ї та суспільстві, патріотичне виховання.

Формування образу Я, шанобливого ставлення та почуття приналежності до своєї сім’ї і до товариства дітей і дорослих в організації; формування гендерної, сімейної, національної належності; виховання любові до Батьківщини, гордості за її досягнення, патріотичних почуттів.

Самообслуговування, самостійність, трудове виховання.

Розвиток навичок самообслуговування; становлення самостійності, цілеспрямованості і саморегуляції власних дій.

Виховання культурно-гігієнічних навичок.

Формування позитивних установок до різних видів праці і творчості, виховання позитивного ставлення до праці, бажання трудитися.

Виховання ціннісного ставлення до власного праці, праці інших людей і його результатами. Формування вміння відповідально ставитися до дорученої завданням (вміння і бажання доводити справу до кінця, прагнення зробити його добре).

Формування первинних уявлень про працю дорослих, його ролі в суспільстві та житті кожної людини.

Формування основ безпеки.

Формування первинних уявлень про безпечну поведінку в побуті, соціумі, природі. Виховання свідомого ставлення до виконання правил безпеки.

Формування обережного і обачного ставлення до потенційно небезпечним для людини і навколишнього світу природи ситуацій.

Формування уявлень про деякі типові небезпечних ситуаціях і способах поведінки в них.

Формування елементарних уявлень про правила безпеки дорожнього руху; виховання свідомого ставлення до необхідності виконання цих правил.